Berita terbaru lainnya

Indeks berita ?

Ari mengabaikan permintaan itu

setiap kali bergerak pelangi ber kilatan dan bertaburan seperti hujan Tak ditemuinya bekas itu pada kayu yang berwama coklat yang selalu dibersihkan itu.